English (United Kingdom)Vietnamese-VNFrench (Fr)

- News and Events

(Untitled 1)

Will be updated soon Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế được đưa khách Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài, với hướng dẫn cụ thể. Về việc xây dựng các trung tâm mua sắm phục vụ khách du lịch, các Bộ, Ngành có liên quan sẽ phối hợp với từng địa phương để xây dựng các trạm dừng chân phục vụ khách dọc các tuyến quốc lộ, tuyến du lịch.Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, văn hóa.

(Untitled 2)

Will be updated soon

(Untitled 3)

Will be updated soon